Новини

Юни

10

ИЗВЪНРЕДНИ НОВИНИ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, ръководството на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“ гр. Габрово съобщава:

1.ПГ по туризъм „Пенчо Семов“- Габрово от 16.03.2020 година до 29.03.2020 г. преминава в неприсъствено електронно обучение, като се спазва разписанието на учебните часове за втори учебен срок на учебната 2019- 2020 година.

 

2.Часовият график, в който ще се осъществява обучението ще бъде максимално съобразен със седмичното разписание, като допълнително на 16.03.2020 година учениците и родителите ще получат указания за това от класните ръководители!

 

3. Всички ученици, родители и педагогически персонал е необходимо да следят съобщенията и информацията, публикувана в електронните платформи и да спазват официалните нареждания във връзка с обявеното извънредно положение в страната.

 

4. Учителите по учебните предмети да преструктурират учебното съдържание, с цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

Юни

06

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 10 КЛАС

Всеки ученик ПО СВОЕ ЖЕЛАНИЕ МОЖЕ да положи и изпит по учебния предмет чужд език, изучаван в задължителните учебни часове и/или по учебния предмет информационни технологии.

ЗЯВЛЕНИЯ за изпит ПО ЖЕЛАНИЕ - по чужд език и/или за оценяване на дигиталните компетентности се подават ДИСТАНЦИОННО. Попълненото заявление, подписано и сканирано/ снимано с телефон се изпраща по електронна поща до 10.04.2020г. на ПГТ "Пенчо Семов", E-mail: pgtgabrovo@globcom.net

9-заявление чужд език НВО10

10-заявление ICT НВО10

Информация за кандидатстване

Къде да изпратим нашите документи?

- Кандидастването не се извършва директно в училището, а при РУО Габрово.

За повече информация - ТУК